Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida


Avsnitten 6 och 7 har ingen minitext. Därför använder vi miditexten. Fortsätt framåt!

6 Aktörer i ändens tid

För att hjälpa dig med orienteringen, skall vi till slut presentera några av aktörerna i ändtidens stora drama. Om Jesus sägs att han har ögon som eldslågor, dvs. att han genomskådar allt. Den egenskapen behöver vi minsann be om och utveckla, om vi skall klara oss i framtiden.(Upp.1:14, samt 3:18)

Vi vill särskilt framhålla: