Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

6.6 Pånyttfödelse och avfall under förföljelse

Pånyttfödelse och avfall under förföljelse
Historien har visat att de kristnas antal ibland växt kraftigt under förföljelsetider. Så skedde med den första kristna Församlingen under romarrikets förföljelser. Ett nutida exempel är den underjordiska väckelsen i dagens Kina, där 50-70 miljoner tagit emot Kristus på några få årtionden.

Pånyttfödda och fyllda av glädje har de börjat vandra på den smala vägen, som levande reklamaffischer, trots att myndigheternas motstånd ibland blivit ren förföljelse. Däremot har den av myndigheterna godkända tre- självrörelsen högst 10-15 milj. medlemmar. (omkr. år 2000)

Väckelsen i Kina är verkligen ett suveränt verk av den Helige Ande, eftersom kommunisterna försökt allt för att utrota kristendomen. Efter maktövertagandet kastade de ut missionärerna, satte pastorerna i fängelse och brände dessutom upp biblarna under kultur-revolutionen.

Bibeln hävdar att alla sanna kristna måste räkna med ett visst mått av förföljelse, eftersom Djävulen fortfarande är denna Världens furste. (2Tim.3:12) Förföljelser är alltid smärtsamma. Mest ont gör det givetvis, när kristna blir förrådda av sina egna, såsom föräldrar, syskon, släkt eller nära vänner.

Men likväl kan förföljelserna tjäna det goda genom att avslöja vilka som:

Fördelen med ett dylikt öppet avfall kan ibland vara, att det ger en möjlighet att ångra sig och börja om såsom aposteln Petrus gjorde. Värre blir det för alla "dolda avfällingar" såsom de oförståndiga brudekristna, vilka inte visste om sitt avfall förrän det var för sent. (se Maxi -texten avsnitt 12)

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida