Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

6.5 Ekonomisk själviskhet bland kristna.

Ekonomisk själviskhet bland kristna
Vi dagens kristna är inte så osjälviska som vi borde vara enligt Bibeln.

Vår själviskhet kan till en del exemplifieras av att:
  • hela 80- 90% av kyrkornas inkomster används för den egna lokala verksamheten
  • och 5-10% går till redan etablerade missionsfält
  • medan endast 0,1-10% går till s.k. onådda folk, vilka utgör 30% av jordens befolkning.
  • Trots att USAs befolkning utgör endast 4% av världens befolkning, så arbetar hela 96% av alla världens pastorer i USA.