Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

6.3 Tre grupper i Världen

Tre grupper i Världen
Inte heller Världen är det homogena block av människor som vi hittills förenklat det till.

Vi ser åtminstone en utveckling mot följande tre livsstilar:
  • Till vänster har vi gruppen som öppet hatar kristna. Hit hör inte bara satanister utan t.ex. även kommunisterna i vår egen tid. I Albanien hann de utropa sig till världens första rent ateistiska stat.
  • Till höger har vi den skenreligiösa gruppen från den förra bilden. Eftersom de endast har ett sken av gudsfruktan, står de ofta emot verkligt levande gudsliv. Så gjorde judarna mot sina profeter, och så gjorde fariséerna mot Jesus och hans lärjungar.
  • I mitten ser vi den största gruppen som anser sig vara "religiöst neutrala". De är ofta till det yttre fina människor, som ännu inte tagit ställning varken för eller emot Kristus. Men trots detta, finns alltid risken att deras vilddjurs-natur löper amok under svåra förhållanden, såsom det ex.vis hände under inbördeskriget i Jugoslavien. Där började folkgrupper som länge levt i harmoni med varandra, plötsligt att döda och tortera ihjäl varandra på de mest gruvliga sätt.