Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

6.1 Skenkristendom eller Guds rike

Skenkristendom eller Guds rike
I kristenheten ser vi tills vidare tre stora grupper, romersk katolska, grekisk ortodoxa samt protestanter. Protestanterna i sin tur består av tusentals olika kyrkor och samfund såsom anglikaner, lutheraner, metodister, baptister, pingstvänner osv. De flesta av oss har länge varit åtskilda genom de murar som den egna läran och traditionen skapat. Dessa religiösa murar kommer emellertid att allt mer rasa i ändtiden.

För Gud ser en annan gräns som går tvärs igenom allt:
  • Antingen tillhör vi Guds rike, Församlingen därför att vi blivit födda på nytt och vårt kristna liv är ett Guds verk.
  • eller också är vårt liv bara skengudsfruktan, ett inlärt traditionellt religiöst beteendemönster som vi själva presterar. För det är nämligen fullt möjligt att ha religiöst sken utåt, genom att gå i kyrkan, läsa Bibeln och bedja, men ändå sakna det inre Kristuslivet.

Därmed framträder grupperna Skenkristna (som Skökan) och Församlingen (som Bruden) allt tydligare.