vår logo


Inledning
Visst har historien och framtiden en mening

MINI
2 Bibelns budskap och bildseriens delar
2.1 Bibelns enhetliga budskap
2.2 Frälsaren - Bibelns första huvudtema
2.3 Frälsningsverket - Bibelns andra huvudtema
2.4 Samhällsutvecklingen och befolkningsexplosionen

3 Utvecklingen under 1900-talet

3.1 Beräknad folkökning på 50 år
3.2 Själviskhet och biologins tillväxtkurva
3.3 Världens energiförbrukning - ett växande problem
3.4 Energiförbrukningen per innevånare
3.5 Jordens energireserver
3.6 När tar oljan slut?
3.7 Mellanöstern världens sista oljereserv?
3.8 Mellanöstern framtidens storkrigsplats?
3.9 Sverige behöver nödårsförsörjning av energi
3.10 Andra länder kan behöva katastrofplaner
3.11 Kampen om vårt tankeliv
3.12 Byt till rätt livsstil

4 Kort översikt av frälsningsverket

4.1 Utvecklingen i Världen
4.2 Guds Rikes utveckling
4.3 Tilltagande ljus eller mörker
4.4 Välj rätt och långsiktigt
4.5 Tidsåldrarna påvisar frälsningens nödvändighet
4.6 Brudens delmål och räddning
4.7 Regentbyte - när Djävulens ondska bevisats
4.8 Dödas uppståndelse samt yttersta domen
4.9 Gudsrikets slutliga triumf

5 Händelser i ändens tid

5.1 Tidsålderns avslutning
5.2 Resultatet av själviskheten och ondskan
5.3 Sanningens väckelsevågor i ändtiden
5.4 Lögnens motväckelser i ändtiden
5.5 Övernaturlig samfunktion i Kristi kropp
5.6 Lovsång och gudsnärvaro föder liv
5.7 Antikrist och finalkampen
5.8 Uppryckandet ur förföljelsen
5.9 Kristi domstol - examen och fest
5.10 Vredesdomen börjar
5.11 Jesu återkomst som kung
5.12 Guds triumf - en kristuslik brud
5.13 Uppryckt eller lämnad kvar?
5.14 Tillägg 1
5.15 Tillägg 2
5.16 Tillägg 3

MIDI
6 Aktörer i ändens tid

6.1 Skenkristendom eller Guds rike
6.2 Skökan och bruden
6.3 Tre grupper i Världen
6.4 Andlig tillväxt i Guds rike
6.5 Ekonomisk själviskhet bland kristna
6.6 Pånyttfödelse och avfall under förföljelse

7 Världsrikenas historia och framtid

7.0 Översikt av världsrikena
7.1 Egyptiska världsriket
7.2 Assyriska världsriket
7.3 Babyloniska världsriket
7.4 Medisk - Persiska riket
7.5 Grekiska världsriket
7.6 Romerska världsriket
7.7 Nazistiska riket
7.8 Odjuret blir Antikrists vilddjursrike
7.9 Mognad till liv eller dom
7.10 Sanningen krossar kolossen på lerfötter
7.11 Babelbygget raseras
7.12 Några viktiga slutsatser
7.13 Tusenårsriket
7.14 Personliga kommentarer

MAXI
Vår tidsålders avslutning

PROFETISK / TEKNISK / BILAGA