Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

3.4 Tre samtal med Gud

Tre samtal med Gud

Bön om pånyttfödelse

Vi kan ha olika åsikt om när det nya livet föds i oss. Somliga kan precis ange dag och stund, när de tog emot Kristus i sitt liv och blev födda på nytt. Andra kan det inte, ty för dem började det nya livet helt odramatiskt. Nu ser vi av Bibelns exempel, att även om de flesta kristna i Korint, Galatien, Sardes och Ladiocea en gång hade börjat rätt, så hade många förlorat närkontakten med Jesus. De hade kommit på avvägar på grund av falska lärare, eller dött andligt sett, i brist på rätt andlig föda.

Den enda avgörande frågan för oss alla är därför. Fungerar ditt och mitt liv i dag?
Vet vi om, att Jesus Kristus bor i oss? I så fall måste vår tro om den är levande också yttra sig i bl.a. praktiska kärleksgärningar. Annars är tron död även om den rent teoretisk vore rätt.
Det var sådana testfrågor som apostlarna ställde till sin samtids kristna, när dessa stödde sig på judisk härstamning, religiösa handlingar eller andliga upplevelser. (2Kor.13:5-13)

Saknar du frälsningsvisshet? Ödsla då inte tid på att gräva för mycket i det förflutna. Gör i stället en ny start när du läst färdigt, genom att be bönen här nedan.

Vår Far i himlen!
Jag vill just nu, tacka ja till din inbjudan, att komma till dig genom din Son Jesus Kristus.
Jag erkänner att jag är en syndare, som i min själviskhet syndat mot dig på många olika sätt.

Jag vänder mig därför till dig Jesus.
Tack att du var villig att dö även för mina synder.
Förlåt mig och rena mig från varje synd.
Kom in i mitt hjärta just nu Jesus, och föd mig på nytt med ditt uppståndelseliv.
Skriv in mitt namn i Livets bok, för jag bekänner dig som min Herre och Frälsare
och jag vill följa dig under resten av mitt liv.

Helige Ande, låt mig få känna barnaskapets frälsningsglädje
och hjälp mig börja leva det kristna livet i din kraft.

Tre goda råd på vägen

  1. Läs bibeln dagligen.
  2. Bed att Anden levandegör just det du behöver som din andliga mat.
  3. Sök kontakt med andra kristna. Du behöver även deras stöd och hjälp för att växa.

Bön om vägledning

Min Far i himlen!
Tack att jag får vara ditt barn, även om jag just nu känner mig något vilsen
om var jag står andligt sett, och vart jag skall gå härefter.

Nu vill jag åberopa några av dina många löften i Bibeln. Du har ju sagt till oss
"JAG vill undervisa dig om den väg du skall vandra,
jag vill giva dig råd.
jag vill låta mitt öga vaka över dig".(Ps.32:8)
Och om jag ändå skulle gå vilse så har du ju också lovat
"Att jag skall få höra en röst bakom mig som säger
här är vägen vandra på den".(Jes.30:21)
Tala därför till mig, genom din Helige Ande som bor i mig.
Ge mig nya fräscha tankar, när jag läser ditt Ord
eller för någon i min väg som kan stödja mig
tills jag vuxit till så att jag bättre än nu uppfattar ditt tilltal.
Jag vet ju att det är din höga målsättning för oss alla. Amen (1Joh.2:27)

Bön om tecken och under

I tider av väckelse när fångar sätts fria i skaror, blir djävulen ofta så vred att han försöker uppvigla folk att på olika sätt förfölja oss kristna. Så skedde även för den nykristna församlingen i Jerusalem. Men de lät sig inte stoppas därav. Tvärtom inledde de ett öppet motanfall genom följande gemensamma bön, att Gud skulle ingripa och stadfästa deras budskap, att Jesus är Guds Son och hela världens Frälsare.

"Se nu Herre se till deras hotelser,
och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord.
Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske
genom din helige tjänare Jesu namn.

När de hade slutat att be, skakades marken där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade frimodigt Guds ord ". (Apg. 4:29-31)

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök