Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

3.3 Vägen till frihet

Vägen till frihet
Vi har ju flera gånger hävdat att judafolkets liv i Egypten, deras vandring genom öknen, samt erövringen av Löfteslandet, åskådliggör lättfattliga bibliska principer för vår egen vandring och andliga utveckling. I bildserie 3 "Vägen till Frihet" skall vi närmare studera bland annat de etappmål som markerats på bilden.

Här måste vi nöja oss med en kort översikt:
  • (etappmålen 1 - 3 Nytt liv föds och tillväxer endast när vi inser och erkänner vår andliga situation och sedan ber Gud om förlåtelse. Genom tron och dopet bekänner vi oss därefter delaktiga i Jesu död med seger och uppståndelse till ett nytt liv.
  • (etappmålen 4 - 5) För att vi skall kunna växa upp från nyfödda barn till fullvuxna kristna, måste vi dagligen inta bibelordets mat och Andens livgivande vatten. Bland annat detta symboliseras av etappmålen mannat och källan.
  • (etappmålen 6 - 7 Sinai och nederlagen symboliserar, dels att det nya livet behöver fostras till lydnad för kärleksbuden, dels att vi misslyckas med att leva rätt, så länge som vi försöker göra det i egen kraft.
  • (etappmålet 8) Felsteget judarna gjorde, var att vägra gå in i Löfteslandet när Gud här vid etappmål 8 öppnade vägen för dem. När de senare ångrade sig var det för sent. Därför fick den första generationen leva och dö i öknen, precis som de först önskat sig.
  • (etappmålen 9 - 10) Erövringen av Löfteslandet kunde sålunda inledas först 40 år senare, av den nya unga generationen som fötts i öknen och därför inte blivit begränsade och fångade av "Egyptens" dvs Världens sätt att tänka och leva.

Bibeln själv hävdar att allt detta i första hand skedde för vår skull för att:

  • varna oss från att göra om deras misstag,
  • hjälpa oss göra rätt redan första gången.

Kyrkohistorien visar oss exempel på samma beklagliga misstag i nästan alla folkväckelser. Hittills har de flesta väckelser i stort sett stannat vid den speciella sanning som de ursprungligen fått förmedla.
Sålunda har majoriteten av: lutheranerna stannat vid rättfärdiggörelsen genom tron, baptisterna vid vuxendopet, och pingstvännerna vid andedopet o.s.v.
I alltför många år har Djävulen därför kunnat håna Gud genom att hävda: "visst kan du leda folk ut ur fångenskapen i Egypten, men däremot tycks du inte kunna förmå dem att i större skaror bli dina sanna lärjungar som erövrar Löfteslandet."

Trots allt har ju Gud i tvåtusen år rekommenderat denna pedagogiska modell med etappvisa delmål. Därför borde det vara på tiden att vi började använda dem, precis som apostlarna gjorde på sin tid.

Det skulle öka möjligheterna för vår generation att, på relativt kort tid som ett enat folk, gå ut ur "själviskhetens och individualismens öken" och in i Löfteslandet.

Det borde öka möjligheterna för vår generation att, på relativt kort tid som ett enat folk, gå ut ur "själviskhetens och individualismens öken" och in i Löfteslandet.

Därmed får världen äntligen få se Församlingen komma i full funktion som "Kristi kropp" på jorden och därigenom bli den "levande reklam" som Gud avsett för vårt kristna liv. Därmed skapas också förutsättningarna för den sista stora väckelsevågen. (mer härom i Serie 2 bl.a. bild 5.3, 5.5 och 5.6)

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök