Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

2.9 Frälsarens väg

Frälsarens väg
Gud lät därför sin Son Jesus Kristus födas till jorden. Som en människa gick han hela Guds idealväg till utveckling. Han är den enda människa som hela tiden haft en sån gudskontakt att han övervann varje frestelse. Därigenom blev han vårt perfekta föredöme.

Eftersom Jesus aldrig syndade, hade han laglig rätt att återvända till himlen utan att dö. Men han offrade frivilligt sitt liv på korset, för att vi syndare skulle få rätt att leva i Guds gemenskap. Som hela mänsklighetens ställföreträdare tog han därför på sig allas vår syndaskuld samt vår syndiga natur. Därigenom blev han, som hela livet varit syndfri, nu på korset gjord till synd för vår skull.

Bilden vill vidare visa, att Jesus endast på grund av sin övernaturliga födsel av en jungfru, kunde starta sin vandring utan egoism, exakt från samma ställe som Adam och Eva stått före syndafallet.

Enkelt uttryckt skulle man kanske kunna säga följande:
Som människa gick Jesus till 100% enligt Guds A-plan på idealvägen till andlig utveckling, genom att han alltid övervann varje frestelse och prövning. Precis som Gud hade önskat att också Adam och Eva skulle ha gjort i Paradiset.
Jesu exempel visar därför, att Gud inte bär någon skuld till det som då hände.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida