Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

2.8 Vi söker - Gud uppsöker

Vi söker - Gud uppsöker
Vi är ju alla skapade att leva i frihet och gemenskap med Gud. Utan Gud känner vi en otillfredsställelse som gör oss till andliga sökare :
  • En del bedövar tomhetskänslan genom karriärjakt,alkohol,droger eller genom att roa sig hejdlöst.
  • Andra söker i politiken efter det förlorade paradiset. I vår egen tid har vi sett drömmarna om både nazistiska och kommunistiska lyckoriken grusas, samt i viss mån även vårt svenska folkhem.
  • Det kanske mest kännetecknande draget hos alla sk "hednareligioner".är sökandet efter den förlorade gudsgemenskapen.

Men inget av allt detta förmår tillfredsställa våra innersta behov, som endast skapelsens Gud själv vill och kan fylla. Vi kan dessutom inte klättra upp till himlen, men Gud kan komma ned till oss.

Ett av de mest utmärkande dragen för profetjudendomen och kristendomen är just, att Gud söker upp oss. Han vill visa oss sanningen, samt erbjuda oss sin nåd, förlåtelse och hjälp till ett riktigare liv.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök