Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.7 Människans fångenskap

Människans fångenskap
Följden är att vi alla hamnat i en situation som Bibeln liknar vid fångenskap, bundna vid de två kloten köttet och Världen. Modern psykologi säger nästan samma sak fast med andra ord - vi blir en produkt av arv och miljö. När vi lyder Världens ideologier trots att de står i strid med Bibelns etik och moral, då bekräftar ju detta vår fångenskap.

Men de flesta förstår dock inte att de påverkas felaktigt. De har blivit så förblindade av vår tids värderingar och tankesystem, att det verkar som om de bar svarta glasögon.

Likväl tänker vi helt annorlunda när det gäller vilda djur. Där definierar vi, helt riktigt, att djuren är i frihet bara när de lever i den miljö som de är skapade för. Därför medger alla att djur i zoologiska trädgårdar är i fångenskap, oberoende hur trevligt man ordnat för dem.

Gud som älskar oss ville väcka oss genom att ge oss sin lag i form av de 10 buden. Varje brott mot dessa eviga "andliga trafikregler" kallar Bibeln synd. Här får säcken symbolisera mannens samlade syndaskuld. Även små synder är fullt tillräckliga att bilda ett svart gap som omöjliggör den nära och kärleksfulla gudsgemenskap som är avsedd för våra liv.

Precis som vid Berlinmurens fall börjar varje befrielse med att vi inser sanningen, att vi blivit lurade till fångenskap, och vågar börja handla därefter.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök