Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.5 Syndafallets följder

Syndafallets följder
Till vänster ser vi den goda natur som Gud skapade. Synd är brott mot Guds uttalade goda vilja.

När Adam och Eva valde att synda, genom att gå in på sin egen väg till gudslikhet:

Till höger ser vi därför en del av resultatet. Det är den onda natur med ett egoistiskt hjärta som vi alla sedan dess fått i arv från dem.