Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.3 I Livets skola

I Livets skola
Bibeln visar att vårt liv på jorden är avsett att vara en skola för evigheten. I den skall vi därvid få del av Guds egen natur. Men då måste vi leva i en sådan gemenskap med Gud, så att vi får både vilja och kraft att övervinna de frestelser och svårigheter som vi möter.

Precis som i idrottslivet måste vi nämligen träna för att utvecklas. Vi bör därför se varje frestelse och prövning som en spännande match där vi kan gå ut som segrare.

Den andliga och moraliska utvecklingen till Guds likhet åskådliggör vi sen, genom att den vita figuren gradvis färgas gul, medan vi vandrar från start till mål.

Symboliskt sett betyder det, att vi övervinner genom att äta av Livets träd på bilden.

Både Gud och Djävulen erbjuder sin hjälp i våra prövningar fast på helt olika villkor: