Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

2.30 Bön och lovsång

Bön och lovsång
Bön är i enklaste form våra förtroliga samtal med Gud. I vår bön skall vi då inte bara föra fram våra behov, utan också tacka honom för de bönesvar han gett. Ibland faller det sig t.o.m. naturligt att vi också talar om för honom, att vi älskar honom och högaktar honom för att han är just den han är.

Där sedan ordets predikan också får bli stadfäst genom tecken och under, såsom sjukas helande, skapas en naturlig atmosfär för lovsång till Gud. Endast människor som själva prövat både på djävulens ondska och Guds godhet är vittnesgilla inför hela universum.

Därför är deras lovsång ett mycket mäktigt andligt vapen, för i deras lovsång triumferar Gud redan nu, över sin fiende Djävulen.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök