Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.2 Djävulens anfallsmål

Djävulens anfallsmål
Djävulen hatar Gud. Därför vill han förstöra så mycket som möjligt för Gud genom att angripa hela hans skapelse. Djävulen angriper således oss människor till både ande, själ och kropp.

Hans viktigaste inkörsport är dock vårt tankeliv. Orsaken härtill är att de ideologier, referensramar och tankemönster som vi därigenom anammar, sen relativt lätt kommer att kunna styra hela vårt handlande.