Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

2.29 Den Helige Ande - vår hjälpare

Den Helige Ande - vår hjälpare
För att lyckas härmed måste vi lära oss ta hjälp av den Helige Ande, som finns närvarande överallt. I Bibeln kallas han just därför för Hjälparen. Om vi därför ödmjukt ber honom om hjälp villhan hjälpa oss att rätt förstå det vi läser. När någon del av texten sen passar in på vår situation, gör han just den delen av budskapet levande för oss.
Därefter vill han ge oss kraft att genomföra vår uppgift. För sådana uppgifter som kräver övernaturliga "arbetsredskap", vill han dessutom få utrusta oss med andliga nådegåvor.

Fram till 1900- talets början var den Helige Ande gudomens mest försummade person. Där detta fått fortsätta, har kyrkornas medlemsantal stadigt minskat.

Men där den personliga upplevelsen av den Helige Ande förts fram, har det i stället resulterat i nya vågor av väckelse med kyrkotillväxt.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök