Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.28 Balansgång på den smala vägen

Balansgång på den smala vägen
Gud har aldrig lovat att vandringen på den smala vägen skulle bli en dans på rosor. Då skulle folk välja den av rent själviska skäl. Ibland kan vägen bli så svår, att det nästan är som att gå på slak lina. Men även då kan Bibeln, som är "Guds handbok för livet", ge oss råd.

I viktigare frågor kanske vi rent av finner två till synes helt motstridiga principer, exempelvis lag och nåd, tro och gärningar.

Den bibliska sanningen utgör den balansstång som vi behöver, för att inte ramla i ettdera diket. För Guds nåd rätt tillämpad, hjälper oss att allt bättre börja uppfylla Guds bud. En enbart teoretisk tro utan gärningar är död. För vår personlighetsutveckling finner vi på liknande sätt balansen mellan begreppen tjänare och kung samt lamm och lejon.

Kyrkohistorien ger tyvärr många exempel på hur kristna rörelser hamnat i ettdera diket. Det vore väl äntligen dags, att vi lärde oss gå stadigare på vägen.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök