Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

2.26 Livet, döden och evigheten

Livet, döden och evigheten
Enligt Bibeln fortsätter våra liv efter döden, fast i annan form. Men då är det för sent att byta slutmål.
  • Till himlen kommer bara det kristusliv som en gång utgått därifrån. Det är perfekt och det tar med sig endast den del av vår personlighet som Gud fått rena i helgelsens positiva eld här på jorden.
  • Helvetets eld är däremot egoismens okontrollerade eld, som bara förstör utan att bli tillfredsställd. Däri börjar vårt helvete redan här på jorden.

Jag tror inte att Gud dömer någon till helvetet. Guds dom blir närmast ett konstaterande av vilka fakta som gäller i våra liv i dödsögonblicket.

Helvetet var aldrig avsett för människor utan för Djävulen och hans änglar. Guds högsta vilja är att alla människor skulle komma till honom i himlen genom att låta sig frälsas.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök