Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.25 Vems kraft verkar?

Vems kraft verkar?
De här personerna representerar tre skilda livsstilar:
  • Mannen 1 är en stor syndare, nästan en vilddjursmänniska, som inte ens försöker vara god. Om han går förlorad tycker de flesta att det kan vara OK.
  • Mannen 2 representerar helt vanliga människor, som själva gör så gott de kan. Men det räcker tyvärr inte. För historien visar, att inte en enda jude under 1400 år lyckades hålla alla Guds bud i egen kraft. Och de farise'er som utåt verkade ha lyckats bäst, blev invärtes ännu ondare. Deras egoism tog sig bara andra uttryck som självgodhet, här tecknat med de vågformiga linjerna.
  • Mannen 3 var också en stor syndare, men som vände om. Korset symboliserar att det sedan dess är kristusnaturen som strider mot egoismen. Han har därför inget skäl till högmod över det som sker.

Kristendomen är unik. Övriga religioner som satsar på ivsstil 2, ger inte heller nån garanti för att man år målet. Endast Kristus erbjuder alla samma möjlighet, att med hans hjälp gå i mål är vi dör.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök