Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.24 Avvika mot andlig död

Avvika mot andlig död
Men även om vi börjar rätt vid korset, så kan vi missa målet. Skälen härtill kan vara, att vi slarvar med den närkontakt med Kristus som livlinan symboliserar, eller luras in i synder som högmod och maktbegär.

Alla kristna gör felsteg. Men när vi erkänner dem, och ber om förlåtelse, blir vi upprättade och får hjälp att gå vidare.
Avvikandet, från den smala vägen, börjar om vi förnekar vår synd.
Fortsatt förnekande, kan sen leda till andlig död med återgång till Världen.

Hur går det då för alla goda människor, som vinnlägger sig om att göra så gott de kan? Det ska vi försöka besvara med de två följande bilderna.