Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.22 Vilddjursmänniskorna

Vilddjursmänniskorna
Livet blir då inte bara allt mer meningslöst. Vi riskerar också att bli offer för den tilltagande ondskan i världen som kan exemplifieras med:
  • en årlig tillväxt av den individuella brottsligheten i Sverige med 6-8% eller hela 700% sedan 1950.
  • en explosion av den kollektiva ondskan, i form av våldtäkter, tortyr samt etnisk och ideologisk masslakt av civilbefolkning i samband med krig och kriser. Sålunda beräknas minst 120 miljoner människor ha dödats på detta sätt under 1900 -talet, vilket är 3ggr mer än de som dog i själva krigen.

Bibelns förklaring till en dylik plötslig extrem ondska är, att den förorsakas av inverkan från onda andar. Om vi förkastar den förklaringen riskerar vi stå där allt mer hjälplösa i framtiden.

Om däremot det som hänt får öppna ögonen på oss, ger Bibeln oss löfte om en radikal förändring till det bättre, genom Guds kraft till frälsning.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök