Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.20 Lärjungens uppgift

Lärjungens uppgift
På varje område där vi blivit hjälpta i vår andliga tillväxt, är vi lämpade att börja hjälpa andra. Då först blir vårt liv en levande reklam för det vi säger i vårt vittnesbörd.(bild 2.15)

Vår uppgift är sålunda:
  1. att presentera Evangeliets glada budskap för alla folkslag, vilket innebär att Gud erbjuder alla människor syndernas förlåtelse och Gudsgemenskap fritt och för intet. (Serie 1)
  2. att visa på Guds handlande i historien, nutiden och framtiden (Serie 2)
  3. att hjälpa nykristna växa, som lärjungar till ett segrande liv i Löfteslandet (Serie 3 under arbete)
  4. att vid behov hjälpa andra, med allt ifrån enkla alldagliga gärningar, till nödhjälp vid katastrofer. (se Profetisk/Tekniska bilagan till Serie2,avsnitt 9 (under arbete.)

När bibelorden levandegörs genom den Helige Ande skapar det tro i åhörarnas hjärtan.
    Därefter kan Gud stadfästa budskapet genom att:
  • sjuka blir helade
  • onda andar blir utdrivna och
  • i extrema fall kan t.o.m. döda bli uppväckta.
  • Allt detta samverkar sedan till en verklig lovsång och tillbedjan inför Gud
Tillsvidare sker detta i större skala främst i andra världsdelar.
(Se bild 1.2 och 1.3 i inledningen till den Profetisk/Tekniska bilagan. Några ex. härpå kommer i videobilagan.)