Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

2.1 Människan

Människan
Allt Gud skapar är gott. Även de första människorna var goda, och hade en nära gemenskap med Gud. Vi använder därför vit färg för att symbolisera den goda och rena natur Gud gett oss.

Till skillnad från djuren har vi inte bara en kropp och själ, utan också en ande. Anden lever vidare när kroppen dör. Vi kan planera för framtiden och skapa helt nya saker som inte djuren kan. Djuren följer bara sina instinkter, men vi människor har fått en fri vilja. Vi har därför evighetsansvar, vilket inte djuren har.

Alla människor har också religiösa behov. Det har inte djuren. Du har väl aldrig sett en hund bedja eller en häst gå i kyrkan?