Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.19 Tre sätt att leva

Tre sätt att leva
Kortare perioder av ökenvistelse är helt normala i varje kristens liv. Bibeln varnar oss däremot för att stanna i växten, genom att jämföra våra liv med judarnas vandring från Egypten till Löfteslandet.
  1. Först var de fångar i "Egypten", som i Bibelns bildvärld symboliserar fångenskapen i Världen.
  2. Sen ledde Moses dem ut i frihet, för att de i tro på Guds hjälp skulle erövra "Löfteslandet".
  3. Men i stället valde den första generationen att leva och dö i "öknen".

Guds mål för våra liv här är oförändrat. Guds kallelse för Kristi kropp på jorden är bl.a. att, på ett kollektivt sätt genom osjälviska goda gärningar, åskådliggöra för andra människor vad Guds rikes livsstil innebär. ( Mer härom i serie 2 och 3.)

Skynda dig ut ur Världen, om du ännu inte är född på nytt. Stanna sen inte för länge i individualismens öknen. Börja i stället erövringen av Löfteslandet tillsammans med andra kristna i en fungerande närgemenskap. Då växer du och utvecklas både individuellt och kollektivt.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida