Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.18 Besegrade kristna

Besegrade kristna
Tyvärr lever alltför få kristna tillsvidare som segrare.
Huvudorsakerna härtill är troligen:
  1. okunnighet, de flesta känner helt enkelt inte till hur de skall gå vidare. Det undervisas ju inte så mycket om detta i våra kyrkor.
  2. I stället försöker man i egen kraft leva ett så hyfsat kristenliv som möjligt. Drivkraften härtill är fortfarande "Jag själv" och inte Kristi uppståndelseliv i oss. Därför misslyckas man gång på gång.
  3. Slutligen finns det kristna som hindras av sina mer eller mindre medvetna synder. En sådan mycket allvarlig synd är partisöndringen, som fortfarande hindrar den kristna Församlingen från att fungera effektivare som "Kristi kropp" på jorden.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida