Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.16 Tre sätt att möta egoismen

Tre sätt att möta egoismen
Vår egoism påminner om djurens natur. Den kan vi bemöta på tre olika sätt:


  1. Många människor låter sig nästan bäras bort av sina lustar och begär.
  2. De flesta i Världen och Guds rike försöker dock att tygla ondskan genom god fostran.
  3. Men först när vi låter Anden "döda" köttets onda gärningar, är vi själva verkligen fria till att göra något gott i stället. Gud önskar att alla människor på detta sätt skulle få uppleva full seger i sina liv.