Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.15 Två olika livsstilar

Två olika livsstilar
"Frukterna",vårt sätt att leva, avslöjar i varje fall för andra vilken grupp vi tillhör.

I Världen sätter man ofta sig själv i centrum. Man vill gärna utöva makt över så många som möjligt. Man accepterar intriger, lögner och andra onda gärningar ja t.o.m. våld, bara det gagnar en själv.

I Guds rike däremot skall vi lära oss, att stödja, bära upp och utveckla andra samt att hjälpa dem genom osjälviska goda gärningar. Kristus själv är därvid vårt föredöme.

Kan det verkligen vara så att våra ständiga små konflikter, rasproblem och t.o.m. krig beror på att vi valt fel livsstil?