Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.14 Världen och Guds rike

Världen och Guds rike
Så här ser Bibeln på mänskligheten utifrån det vi försökt skildra. Grovt förenklat indelar den mänskligheten i två grupper Guds rike och Världen.

Guds rike tillhör bara de människor som upplevt pånyttfödelsen. Bland dem som vuxit upp i ett kristet hem, kan det ha skett helt odramatiskt. Men för många vuxna, skedde det ofta väsentligt mer medvetet när de genom "trons experiment", bad:
  1. Gud om syndernas förlåtelse följt av
  2. att Jesus Kristus skulle komma in i deras liv.

Alla andra människor är troligen ännu kvar i fångenskapen i Världen.

Hur ska vi då kunna veta, vem som tillhör vad? Jesus sa, att av frukterna skall man känna trädet.