Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.13 Vandringen - helgelsen

Vandringen - helgelsen
Om vi sen låter kristusnaturen ta upp kampen mot vår egoism, då kommer vi allt mer börja tänka, tala och handla som Kristus gjorde. Det åskådliggörs med att den gula färgen breder ut sig allt mer, och att området minskar, som behärskas av egoismen. Bibeln kallar denna process för helgelse, och den bör pågå livet ut.

Detta är Guds helt suveräna trestegs-lösning som:
  1. bryter syndens och ondskans negativa makt genom Kristi död - symboliserat av korset över köttet.
  2. för in något av hans positiva gudomliga liv och kraft genom pånyttfödelsen.
  3. erbjuder alla människor, ja även de svagaste samma möjlighet att bli övervinnare, utan att vi själva ges orsak att bli högmodiga över det som skett.

Men det här går inte automatiskt.I varje frestelse och prövning måste vi välja att ställa oss på kristusnaturens sida. Då först segrar vi genom Kristi övervinnarliv i oss.

Om vi däremot fortsätter leva som förr, efter vårt kötts begärelser, riskerar vi att med tiden dö andligt. För den natur som vi väljer att "mata" kommer att växa och dominera oss allt mer.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök