Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.12 Starten - pånyttfödelsen

 Starten - pånyttfödelsen
Till vänster ser du en helt vanlig människa som redan levt några år i synd. I starten som kallas pånyttfödelsen får vi av Gud en ny natur. Det är något av Kristi egen övervinnarnatur.

Därigenom får vi både lust och kraft att ta upp kampen mot det onda. Jesus själv förklarade detta mysterium med att han måste dö som ett vetekorn, för att Gud skulle kunna multiplicera hans övervinnarnatur i oss.