Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.11 Vår egen frälsning

Vår Frälsning
Redan innan skapelsen hade Gud och Jesus också upprättat en B-plan för människornas frälsning, ifall Adam och Eva skulle falla för Djävulens frestelser. Men den vägen blev mycket svårare än A-planens väg för alla berörda parter.
Frälsningen enligt B-planen innebär seger över det onda och ett genomförande av Guds plan med våra liv i tre etapper:
  1. Vi startar vid korset när vi insett vår syndaskuld och ber Gud om förlåtelse. Varje synd som vi uppriktigt bekänner förlåter Gud och utplånar, så rejält att han inte ens minns den skulden längre.
    Men däremot har Gud aldrig lovat befria oss från att behöva skörda syndens eventuella följder. (Jes.44:22, Gal.6:7 )
  2. Sen skall vi vandra resten av livet i en personlig kontakt med Frälsaren Jesus Kristus.
    Livlinan i bilden vill visa, hur oerhört beroende vi måste vara av honom hela livet, för att nå målet. Bara med hans hjälp kan vi - tåligt möta syndens negativa följder, - samt dessutom dagligen övervinna vår medfödda köttsliga ondska. Anm.
3. Ju förr vi startar vandringen, desto fler blir våra möjligheter att kunna utvecklas innan vi dör och går i mål.

Anm. (Kung David gjorde hemligen ett äktenskapsbrott. Först när han ångrat sig och bekänt sin syndaskuld, fick han Guds förlåtelse. (Ps.32:1-5) Men observera att han därmed inte befriades ifrån att senare likväl tvingas skörda syndens konsekvenser av det onda han sått. Slutresultatet blev att en av hans söner gjorde äktenskapsbrott med flera av Davids bihustrur helt offentligt. 2 Sam.16:21-23)