Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

2.10 Frälsaren Jesus Kristus

Frälsaren Jesus Kristus
Jesus Kristus måste vara både sann Gud och sann människa för att fungera som Frälsare. Endast som Gud kunde han med ett enda liv sona alla människors synder. Men som Gud kunde han inte dö. För det måste han också vara en människa.

När Jesus dött lade man honom i en grav. Men efter tre dagar uppstod han igen, precis som han förutsagt. Därmed bevisade Gud att Jesus verkligen var mer än en vanlig människa. Efter att under flera veckor ha visat sig för lärjungarna samt mer än 500 personer återvände han till himlen.

Vi har på bilden jämfört Jesu person med en magnet, som ju måste ha både en sydpol och en nordpol för att kunna fungera.

Korset i sin tur symboliserar inte bara död, utan framför allt Guds seger över synden och Djävulen. Båda förlorar nämligen sin makt över var och en som i tro tar emot Guds förlåtelse, nåd och hjälp.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök