Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

1.7 Åter till Bibeln

Åter till Bibeln
Den tredje falska muren som leder till andlig fångenskap är därför att strunta i att läsa skaparens "handbok", eller att låta felaktig religiös tradition ersätta Bibelns budskap. Kyrkohistorien visar skrämmande exempel härpå speciellt under den s.k. "mörka medeltiden"

Men varje gång folk på nytt förstått någon av Bibelns många "bruksanvisningar" och helhjärtat vågat satsa på den genom att gå ut i en ny frihet - ja då har det tänt till ordentligt. När sen trosexperimenten fungerar för tusentals människor brukar vi kalla det för väckelse eller reformation.

Vår egen tids karismatiska väckelse som vi omnämnde i början, är just uttrycket för att miljoner människor nu upplever den Helige Andes kraft och hjälp på ett påtagligare sätt än någonsin förr.