Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidi

1.5 Treenighetsbegreppet

Treenighetsbegreppet
Att vi kristna tror på en treenig Gud har verkligen vållat huvudbry för många. Likväl använder vi flera liknande begrepp i det dagliga livet, utan att tänka därpå. Så varför inte acceptera det även på religionens område:
  1. Kubens volym är 1 fastän den bildas av 3 delsträckor.
  2. Tiden delar vi hela tiden i tre delar, framtid nutid och forntid, trots att de hela tiden övergår i varandra. Annars kan vi inte fungera i ett kultursamhälle.
  3. Ljuset utgår alltid från en källa. Det kommer till oss i form av ljuskvanta som vi uppfattar i vårt öga.
  4. På liknande sätt utgår Sonen Kristus från Gud - Fadern och förmedlas till oss av den Helige Ande.
    Vi upplever sen gudskontakten i vårt andliga öga, som Bibeln kallar vår ande.


besök