Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

1.4 En treenig Gudom

En treenig Gudom

Den Gud som skapade världen har enligt Bibeln uppenbarat sig som tre personer, Gud Fadern,
Jesus Kristus Sonen samt den Helige Ande Hjälparen. (Anm.)

De här tre personerna har ända sen skapelsens början samarbetat på ett så unikt och osjälviskt sätt, att de kan betraktas som en oskiljbar enhet, en enda Gudom. Precis som den här triangeln är en enhet, fast den ju består av tre deltrianglar.

Ett av Guds mål med skapelsen är, att vi människor genom trons experiment ges en möjlighet att uppleva den kärleksfulla gemenskap som präglar treenigheten.

Och Gud har lovat att han aldrig skall överge oss, inte ens om andra gör det.

Anm. Det mest lättbegripliga exemplet på treenigheten upplevde folk vid Jesu dop. Då hördes Guds röst från himlen och den Helige Ande svävade över honom i form av en duva. ( Matt.3:16-17 ) Ett annat exempel från själva skapelseverket, återges i Maxi-texten till bild 1.6 avsnitt 6.5.4.4.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök