Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

1.3 Fyra vägar till kunskap

Fyra vägar till kunskap
Den andra falska muren eller tankebyggnaden gäller att vetenskapen tillsvidare bara accepterar tre vägar till kunskap.
  1. Förnuftets väg till kunskap förutsätter dock, att vi först utan bevis väljer att tro på några grundläggande axiom. Först därefter kan vi genom förnuftigt tänkande bygga vidare och härleda en hel massa matematiska samband. (Anm.)
  2. Men när vi studerar naturfenomen, så kombinerar alltid modern vetenskap förnuftigt tänkande med praktiska experiment. Annars riskerar vi att bli verklighetsfrämmande och dra helt felaktiga slutsatser.
  3. Slutligen har vi alla redan som barn fått lära oss en massa, fast på ett mer traditionellt sätt.

  4. Men ingen av vägarna ovan, för oss lika snabbt och säkert i kontakt med Gud som uppenbarelsens väg. I Bibelns början presenteras skapelsens Gud nästan som ett axiom. Läser vi sen vidare, får vi se vad Gud under mer än 1000 år uppenbarat om sin avsikt med livet.

Om vi därefter vågar pröva på en av Bibelns många bruksanvisningar, så kommer vi själva in på ett spännande trosexperiment. Sann tro innebär att vi också vågar ta risken att misslyckas.

Och när vi lyckats, kan vi med vårt förstånd vittna för andra att uppenbarelsens väg verkligen fungerat för oss.

Anm. Axiom kallas i matematiken ett grundläggande påstående ur vilka följdsatser härleds.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök