Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

1.2 Skapelse eller evolution

Skapelse eller evolution
Den första falska muren gäller tron på skapelse eller evolution. Den populära åsikt vi fått lära oss i skolan, är att skapelseberättelsen är fel och att evolutionsteorin bevisat att Gud inte existerar.

Men det är inte sant. För även om evolutionsteorin vore rätt, så kan den aldrig motbevisa Guds existens. Gud kan finnas där i alla fall, fast han valt att, som teckningen nere till höger visar, skapa en rund boll så att hans fingeravtryck inte syns. Och då är det väl sannolikt att Skaparen också haft en mening med sin skapelse.

I dag vet vi dessutom att världen är mycket mer komplicerad än man trodde på 1800-talet när evolutionsteorin presenterades. Nu verkar "slumpen och det naturliga urvalet" inte längre räcka till som pådrivande motorer.

I stället verkar det allt mer, som om en mästarhand programmerat livets utveckling, allt från universums storhet till mikrokosmos i våra celler och atomer.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

besök