Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida


1 Bibelns tillkomst och trovärdighet

Bibelns tillkomst och trovärdighet
Lyssna till texten (Kräver Windows Media)Lyssna till texten
Fråga Berätta hur du fann meningen med livet?
Svar Det började med att jag hörde talas om, att Bibeln är Guds handbok för livet. Sen upplevde jag att budskapet var sant, då jag vågade följa en av dess bruksanvisningar.
Fråga Du tror alltså att Bibeln är en tillförlitlig handbok för livet? Men kan du berätta något mer objektivt, - än din egen erfarenhet?
Svar Bibeln hävdar själv, att Gud genom sin Helige Ande inspirerade profeterna att skriva Gamla Testamentet, och apostlarna att skriva Nya Testamentet. Slutligen kan man något förenklat säga att Gud själv godkänt den, genom sin Son Jesus Kristus.
Fråga Kan du ge fler exempel på vad som händer, när man följer en av dess bruksanvisningar?


2 Valet av livsväg

Valet av livsväg
Svar Just nu lever vi i en av världshistoriens mest händelserika tid. Aldrig förr har 100- tals miljoner människor sett murar rasa och fått frihet att välja helt nya vägar, inte bara politiskt och ekonomiskt, utan också religiöst sett.
Fråga Vilka slags religiösa murar tänker du då på?
Svar Murarna symboliserar här bland annat felaktiga tankar och ideologier som blockerar den religiösa frigörelsen. I Europa blockeras den fortfarande av många "döda" religiösa traditioner, samt den felaktiga föreställningen att utvecklingsläran bevisat att Gud inte finns.


3 Åter till Bibeln

Åter till Bibeln
Svar När folk i skaror insett att de blivit lurade och börjar lämna sina döda religiösa traditioner för att gå ut i större frihet på religionens område kallar man det för väckelse. Enbart under de 25 senaste åren har antalet kristna som upplevt den Helige Ande som en personlig realitet i sitt liv mer än 6 dubblats till ca 500 miljoner.

Liknande har hänt varje gång i historien, när folk helhjärtat vågat satsa på någon av Bibelns bruksanvisningar.

Fråga På vad beror dessa växlingar mellan levande kristendom och "döda" traditioner?


4 Vårt sinne - idéernas slagfält

Vårt sinne - idéernas slagfält
Svar De beror på att vi människor hela tiden utsätts för en ström av tankar och idéer som sen kan påverka oss.Varje förändring till det bättre, eller det sämre, börjar alltid i vår tankevärld. Så har det varit allt sedan människosläktets början. Men i dagens informationssamhälle formligen bombarderas vi med nya intryck på gott och ont.
Fråga Vad menar du med anden?
Svar Djuren har bara själ och kropp. Men vi har dessutom en ande. Därför har vi religiösa behov. Vi kan också utvecklas hela livet.
Fråga Utvecklas hur då, menar du?


5 I livets skola

I livets skola
Svar Gud skapade oss för att vi skulle utvecklas som människor, både till ande själ och kropp. Det visar vi med att den vita figuren blir allt gulare på vägen mot målet. Då först blir vårt liv en skola för evigheten. I den skolan utvecklas vi, varje gång vi övervinner de frestelser och prövningar vi möter. Då blir de inte heller meningslösa eller negativa. De blir i stället spännande matcher där vi kan gå ut som segrare, om vi väljer att leva i rätt gemenskap med Gud.
Fråga Men om nu Gud skapade oss goda, varifrån kommer då allt ont?


6 Syndafallet

Syndafallet
Svar Allt det onda kommer från Djävulen. Han lurade Adam och Eva redan första gången, genom att förmå dem välja fel väg, bort från Guds avsikt med livet. Därmed gjorde de i praktiken uppror mot Gud - och då blev deras hjärtan egoistiska. Egoismen har vi alla fått i arv från dem. Därför har den fört även oss på en liknande vandring, bort från Guds ursprungliga avsikt med livet.
Fråga Tror Du det finns någon väg tillbaka till målet?


7 Vår egen frälsning

Vår egen frälsning
Svar Javisst. Den frälsning som Jesus Kristus vann när han dog på korset, innebär seger över det onda, och ett genomförande av Guds plan med våra liv i tre etapper.
  1. Vi startar vid Jesu kors när vi inser vår synd och ber Gud om förlåtelse. Då händer något märkligt. Vi blir födda på nytt.
    Fråga Vad betyder nu det?
    Svar Det betyder att vi får del av Kristi liv. Det fungerar nästan som en uppsättning nya arvsanlag, med helt nya möjligheter till seger.
  2. Sen får vi vandra resten av livet i en personlig kontakt med Frälsaren Jesus Kristus. Livlinan vill visa,att det är tack vare den hjälp som han därigenom kan ge oss, som vi lär oss att segra i frestelserna, och slutligen nå målet.
  3. Ju förr vi startar vandringen, desto mer hinner vi utvecklas innan vi dör och går i mål. Kristenlivet blir då inga döda teorier, utan en livslevande personlig relation till Jesus Kristus.
Fråga Kan du kort beskriva detta liv, som du tror Gud avsett för oss?


8 En segrande kristen

En segrande kristen
Svar Vi är ämnade att lära oss vinna seger över det onda, och för att kunna uppleva Guds kärlek, glädje och frid, även mitt under svåra prövningar. Med denna bild vill vi för det första visa, att själva grunden härtill lade Jesus genom sin död på korset.
Men för att bli en segrande kristen måste vi börja omsätta vår teoretiska kunskap i praktiska handlingar. Detta innebär inte bara den andliga tillväxt och utveckling som visades i bild 5, utan också att vi tar på oss den skyddsutrustning som Gud ställt till vårt förfogande. Ex.vis symboliserar frälsningens hjälm det skydd han vill ge oss, mot alla former av onda och skadliga tankar.
Fråga Men du vill väl inte påstå, att alla kristna lever ett sånt där segrande liv?


9 Besegrade kristna

Besegrade kristna
Svar Nej tyvärr. Alltför många lever sitt liv i nederlag. De låter sig besegras av sin inre ondska och sina yttre omständigheter. Det symboliserar vi med kloten och kedjorna om mannens fot.
Fråga Vad beror det här då på?
Svar De flesta började visserligen rätt vid korset, men sen gick de inte vidare. Därmed lärde de sig heller aldrig att helhjärtat förtrösta på det nya liv, som Kristus gett dem. I stället försöker de i egen kraft leva ett mer traditionellt kristenliv.
Fråga Hur ser du då på min speciella situation?


10 Omöjlig att rädda

Omöjlig att rädda
Svar När vi hör evangeliet om Jesus Kristus, ställs vi inför vårt livs viktigaste val.
Fråga Vad menar du med det?
Svar Guds enda möjlighet att effektivt erbjuda oss sin hjälp är genom Jesus Kristus. Om du då säger nej till Jesus Kristus, så missar du faktiskt livets mening! För Bibelns ord för synd betyder just att missa målet. Och dessutom riskerar du att gå evigt förlorad i Din egoism.
Fråga Vad tycker du jag ska göra nu?
Svar Börja framför allt att läsa Bibeln. Tro sen det som den Helige Ande gör levande för dig och handla därefter. Då har du redan börjat vandringen i Livets skola för evigheten!


Tanka gärna hem Bildserien Tanka (4 min med 28.8kbit modem) så att du kan fortsätta att läsa den i lugn och ro.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida
besök