Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

minimidimaxi

Bild 1.1 Valet av livsväg.

(se även maxi)

Vi står ofta inför olika vägskäl i livet. Just nu verkar det som om vi levde i världshistoriens mest händelserika tid, med massor av nya valsituationer, allt eftersom falska murar avslöjas och raseras.

På det politiska området väljer folk i Västeuropa, att gå mot en allt större integrering inom EU.

I östeuropa har folkskarorna, däremot med stora förväntningar valt en annan politisk väg, mot ökad nationell frihet med demokrati och marknadsekonomi. För när järnridån rasade avslöjades:

När därför folkmassorna insåg hur grundlurade de blivit, rev de i sin ilska ned flera Leninstatyer. Vi ser detta som en symbol för ett nytt skeende, där ännu fler lögner och avgudar kommer att avslöjas och förpassas till historiens soptipp. Dit hamnar troligen med tiden även marknadsekonomins avgudande av vinsten som den främsta värdemätaren.

Risken i öst är just nu, att folk på nytt börjar känna sig grundlurade, fast denna gång av en elitstyrd demokrati och växande rövarkapitalism. Men så kan det gå där ateismen fått dränera folket på etik och moral.

På det religiösa området har folkskarorna i Västeuropa på motsvarande sätt under 1900- talet vänt sig ifrån kyrkorna. För dem representerade de en död kristendom som man inte längre såg något behov utav.

Men samtidigt har folk, framför allt i den tredje världen, vänt sig till kristendomen i så stora skaror, att de kristnas totala antal beräknas bli 1,5-2 miljarder kring år 2000. ökningen som innebär en 4-dubbling under 1900-talet är resultatet av att man här mött en levande kristendom som gett livet en mening.

Det är något av samma andliga och moraliska kraft som urkristedomen hade, och som lyfte och förvandlade hela romarriket. är inte detta något som även Europa desperat behöver, för att vi inte skall slitas sönder av växande egoism, hat mellan folkgrupper och maffialiknande brottslighet.

Men tillvaron består ju inte bara av sådana här megatrender. Hur vi väljer i vardagens många små vägskäl, beror till stor del på vilken syn vi har på livets mening.


Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida