presentation av författarna ge oss din åsikt engelsk version


Ungdomar - vår viktigaste målgrupp

Har livet en mening? Varför lever jag? Vad händer när jag dör? Har dessutom mänsklighetens historia och framtid en mening? Det är livsviktiga frågor som kräver förnuftiga svar.

Annars riskerar vi att drabbas av västvärldens nya folksjukdom - depression på grund av "meningslöshet och tomhet" i tillvaron. Bl.a därför har självmordsförsöken bland svenska tonåringar ökat dramatiskt med c:a 40% på 4 år, till mellan 5-600 årligen.

Vetenskapen står utan svar på frågorna ovan.

I dessa bildserier vill vi därför peka på de fascinerande svar som Bibeln gett oss. Men om du utan vidare tror på mig och dessa bildserier, då har jag faktiskt misslyckats, för jag vill inte indoktrinera folk.

Får den däremot inspirera dig att börja läsa Bibeln själv, och sen sätta tro till det som blir levande för dig - ja då har jag lyckats, för då först finner du livets mening!

Guds direktiv för arbetet

Vårt arbete med Bildserien började i slutet av 50-talet, och resulterade 14 år senare i en första utgåva av Serie1, samt flera bilder till Serierna 2 och 3. Guds direktiv för vårt arbete innehöll bl.a. en klar uppmaning att göra budskapet lätt begripligt, och sprida det vida omkring, enligt Habackuk 2:2

Resultatet blev som ni ser enkla bilder med lättläst text, (närmast liknande moderna reklamaffischer) samt alltid gratis spridning via Internet.

Sam Ekholm
Internet Worlds bedömning serie 1
serie 2
Internet Worlds bedömning
  Ta en titt - klicka här!
antal besök besök