Ekholms webb

Sam och Kerstin

Kerstin Ekholm är bosatt i Kungsängen sedan 2003. Sam Ekholm fick sluta sina dagar sommaren 2003. Sorgen efter Sam, som gick bort i cancer har varit stor och därför har vi (Kerstin och son) inte orkat uppdatera denna sajt förrän nu. Vi beklagar att vi inte har kunnat nås via epost under denna tid.

Sam har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med konstruktion, säkerhet och administration av Vattenfalls kärnkraftverk. Han har därvid varit svensk representant i internationella arbetsgrupper inom såväl IAEA, UNIPEDE, som EG/EU. Den sista delen av sin yrkesverksamma tid ansvarade han bl.a. för framtagning av 3 undervisningsfilmer och 8 illustrerade läroböcker. Detta gjorde honom bättre skickad att efter sin pensionering återuppta arbetet med bildserierna om livets mening samt historiens och framtidens mening som du kan se och läsa på denna hemsida.

På sin fritid har Kerstin och Sam alltid varit engagerade i allkristen verksamhet. Kerstin har exempelvis varit lovsångsledare, och Sam mångårig styrelseledamot i Ljus i Östers arbete, och numera i den politiskt oberoende POSK-gruppen inom Svenska Kyrkan i Järfälla. (POSK = Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)
David Sonen David är konsulten som gjort hela webarbetet möjligt.
Gunnel och Bertil Engquist har stått för den konstnärliga utformningen av bilderna till bildserierna.De har i över 30 år arbetat internationellt för Operation Mission. Bertil har därvid en längre tid ansvarat för organisationens nödhjälpsarbete kallat Operation Mercy. Gunnel och Bertil

Några andra bra länkar

The Encounter. - Välmatad sajt med många länkar till bra kristna sajter.
Bibelsajten - Har en bra FAQ samt chat om kristen tro.

Kerstin Ekholm
Kristallstigen 3
19633 KungsJängen
Tel/Fax: 08-580 16025
web: www.purposeinlife.org