Tillbaka till startsidan

LÄSARNAS ÅSIKTER

I början av år 2003 hade vi fått in mellan 250 - 300 e-brev från personer som läst mer eller mindre av bildseriens texter.

Av dessa mail är ca:

Av dessa har vi sammanställt ett urval under följande 4 rubriker:
  1. Korta yttranden
  2. Längre yttranden
  3. Yttranden från fackfolk, präster/pastorer, ledare, etc.
  4. Negativa kommentarer
Av redaktionella skäl har vi ibland tvingats korta ned avsändarens originaltext, så att budskapet passar in i sitt nya sammanhang.
Vi känner oss dock helt säkra på att envar avsändare kommer att kunna känna igen sin egen text.
Slutligen har vi av sekretess skäl i de flesta fall endast angett avsändarens initialer.


1. Korta yttranden


2. Längre yttranden


3. Yttranden från fackfolk, präster/pastorer, ledare, etc.


4. Negativa kommentarer

Tillbaka till startsidan